Ndingubani

Ndingumbhali, ndingumfundi welwimi, ndiyimbongi, ndiyaluthanda ulwimi lwethu. Ndingomnye wamatsha-ntliziyo alwela ukuphuhliswa nokusetyenziswa kweelwimi zethu zesiNtu

Advertisements

6 thoughts on “Ndingubani

 1. Zaza says:

  Mna ndiyinzwakazi ezidlayo ngolwimi lwayo, ndingxabalazile andazi nje isiXhosa kuphela koko ndikwasisele sezinye iilwimi zesiNtu, ndingumfundi ozidlayo wolwimi, ndiligqiyazana elifungele into enye ukulungisa nokumela inyaniso ndikwanika inkxaso kwiilwimi zesiNtu. Okubalulekileyo ndingumAfrika, ndizalelwe ndakhulela eAfika, ndimnyama, ndimnyama nozipho…

 2. Athenkosi says:

  NdingumXhosakazi
  Intombe yase Mabamben
  Intwazana ezidlayo ngolwimi lwayo
  Indzwakazi eziqhenyayo ke Afrika yayo

  Ndibulela kubo bonke abo babambiseneyo ekuphuhlisen ulwimi lwa kwantu……….. Masi ngatyhafi mantakwethu noodade…………..IsiXhosa asiyonto ngaphandle kwethu

 3. SIYA says:

  NguGiqwa ke lo uNtshinga, uBelethe, uMvaba, uJikijwa ozalwa nguMam Cirha, uQhankqolo, uNojaholo, uNyembezana uNtsentswe. Ndikula mhlaba waseMahlubini ngokokuhlala komkhulu ke nalapha ezindaweni

 4. Thandubuhle says:

  Ndiyabulela sizwe sakwantu, inene ulwimi lwethu aluyonto xa lungenakuthandwa sithi kuqala. Masilunkcenkcesheleni ukuze lukhule nakulutsha lwanamhlanje, singaluyeki lutshabalale sijongile. Mna ndingu Thandubuhle, umthandi wolwimi lwesiXhosa.

 5. SABELO says:

  NDINGU KHAWULELA UMNTU ENTABENINI NGESITYA SOTYWALA, UDOHLANGA, UNZALAMZI, UXHALANGA, NDIZALWA KUNYE NOLANGA, AH DLEBE ZIKHANYILA , NDIKWADLALA NONDLOVANA, AH DLOV’ ETYEKHAYA NGENXAYOKUSWELA UMALUSUSI.
  NDINGUMNTU OZINGCAYO NGOLWIMI LWAKHE, YAYEYE NDIQWENELA KWAZI KABANZI NGOLWIMI LWWESIXHOSA.

 6. Sanele says:

  ndingu Mgcina mna. Ndiyabulela kubaqulunqi bale site. Engathi ixesha lam elinintsi ndizakulichitha apha. Masihembe ndizakufunda kabanzi ngesixhosa saeskhaya, najegomntu osithandayo isisxhosa. Enkosi Mzontsundu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: