Nkosi ndive


 Nkosi ndive

Kodwa phambi kwayo yonke into

Ilizwi lakho mandilive

Lindikhokhelele  kwindlela yenyaniso,

Ubuntu nobulungisa.

Ndive! Undithobele ubulumko

Intembeko nentobeko

 

Nkosi ndive.

Vuthela iindlebe zenkokheli zelizwe

Ulutsha lusondele  kwizwi lakho

Bonke bakuve.

 

Nqanda Nkosi

Kuba namhlanje abantu abanelizwi

Bathetha beziphikisa

Batheth’izinto abangaziphiliyo.

 

Nkosi ndive

Makuphele ukuxokiswa nokulahlekiswa

Kwenginginya.

Ndenze ndikuve nkosi

Amazwi endiwathethayo

Mawazobe indlela endiyihambayo.

Nkosi ndive

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: