Ndikruqukile


Ixesha esiphila kulo ligutyungelwe yinkungu yesingcolo
Alwaziwa uthando, imvano noxolo
Ubungqina kukudlwengulwa kweentsana nabasethyini umhla nezolo
Ndikruqukile !

Ndikruqukile kukubasisigculelo seempama namanqindi

esifede sendoda engacingiyo nezel’intiyo
Ubusuku nemini ndisoloko ndinyembezana ndilila
Xeshikweni ngokungenalusini endinkula
kwinyembezi endishiya ndintywila.
Kunga ndingasuka ndimtakele
Ngezembe ndimxabele.
Kuba izenzo zakhe zindenza ndivuk’umnyele
kodwa uthando lundimfamekisile
ndikruqukile.

Ndikruqukile yimpathombi katata kodwa
Izenzo zakhe zindishiye ndililolo ndimzonda
Kuba namhla ndinesona singasoze siphole isilonda.
Njengezulu laseMthatha ebequqa ebuyelela
Kulomzinjana wam ezenzela
kwiinkxwaleko neentlungu endikhokelela.
kodwa ndikruqukile

Ixesha esiphila kulo ligutyungelwe yinkungu yesingcolo
Alwaziwa uthando, imvano noxolo
Ubungqina kukudlwengulwa kweentsana nabasethyini umhla nezolo

©2012- Tsepiso Sathie Nzayo

Advertisements

2 thoughts on “Ndikruqukile

  1. sikhumbuze says:

    Owww man!!! I love this….Ndikruqukile

  2. Thandubuhle says:

    iyabulela ilali….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: